6 redenen waarom Enterprise Architecture belangrijk is, ook voor het MKB

Geschreven door Jochem Verburg

Veel grote bedrijven als Thales, Shell en ASML, gebruiken Enterprise Architecture (EA) om grip te houden op de samenhang tussen de hele organisatie en het applicatielandschap. Hele teams en soms zelfs afdelingen houden zich bezig met Enterprise Architecture. EA gaat over het in kaart brengen van de gehele organisatie en hoe deze in elkaar zit, de relaties tussen doelstellingen, processen, mensen, data, applicaties, assets, enz. Dit maakt onder andere inzichtelijk hoe de inrichting van het bedrijf bijdraagt aan de strategie. Dankzij dit inzicht is de impact van veranderingen beter te analyseren, en kunnen veranderingen doorgevoerd worden met minimale ongewenste neveneffecten door afstemming met de rest van het bedrijf.

Dit klinkt allemaal zeer nuttig, maar toch is de adoptie van EA in het MKB zeer beperkt. Hoe komt dit? Er zijn meerdere frameworks voor het in kaart brengen van alle aspecten van het bedrijf en meerdere technieken om het hele bedrijf in kaart te brengen en aan de hand van EA te veranderen, zoals Zachman Framework, ArchiMate en TOGAF. Ze zijn over het algemeen echter zeer uitgebreid en vergen ook een zekere mate van standaardisatie, terwijl flexibiliteit en aanpassingsvermogen het MKB onderscheidt. Deze rigide aanpak vergt ook veel tijd en kennis, wat het meestal niet waard is voor het MKB.

Waarom zou het MKB dan toch naar Enterprise Architecture moeten kijken? Zes redenen hoe Enterprise Architecture kan bijdragen aan betere prestaties van het MKB.

 1. Een eerste opzet kun je al met beperkte middelen en tijd maken

  Je kunt de vruchten van Enterprise Architecture al plukken door een flexibele aanpak. Gebruik een lean approach en zorg dat je de belangrijkste zaken voor jouw bedrijf in kaart brengt. Het meeste is al bekend, al dan expliciet of impliciet, waardoor het eigenlijk alleen een kwestie is van samenbrengen, herstructureren en aanscherpen.

 2. Het helpt de hele organisatie op één lijn te krijgen

  Een Enterprise Architecture is een zeer nuttig middel om de strategie en richting van het bedrijf met de hele organisatie te delen. Het maakt duidelijk wat elke taak aan de doelstellingen van de organisatie bijdraagt en zo kunnen medewerkers beter prioriteren. Ook geeft het inzicht in eventueel conflicterende doelstellingen, waardoor het makkelijker is om de juiste balans te vinden.

 3. Je hebt een referentiekader om belangrijke veranderingen en beslissingen mee te toetsen

  Als je op elk moment een eenduidig overzicht hebt van het bedrijf, is het makkelijker om de gevolgen van veranderingen te toetsen. Dit overzicht kun je geleidelijk uitbreiden en verbeteren, waardoor je op momenten dat het nodig is, zeker weet dat je niks vergeet. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij een ERP-selectie en-implementatie, waarbij het extra belangrijk is dat het nieuwe systeem past bij de organisatie.

 4. EA kan inspiratie opleveren voor procesoptimalisatie

  Door in kaart te brengen welke processen de organisatie heeft en welke informatie nodig is voor het uitvoeren van elk van die processen, kun je de processen beter optimaliseren. Zo kun je kijken of je automatisch meer informatie kunt vergaren of uitwisselen.

 5. Het creëert één kapstok voor voortdurende consistentie en validatie

  Het geeft je één kapstok voor belangrijke informatie in de organisatie. Vaak zijn er al kleine stukjes ‘Enterprise Architecture’ in omloop in de organisatie. Zo beschrijft een vacature of functieomschrijving al wie welke taken vervult, en een kwaliteitsmanagementsysteem bevat vaak al de belangrijke documenten en processen. Door deze kennis te centraliseren voorkom je inconsistenties en maak je het ook makkelijk om de verschillende documenten up-to-date te houden.

 6. EA-technieken en -frameworks bieden een volledigheidscheck

  Hoewel je de meeste vruchten plukt, als een Enterprise Architecture continu en centraal beheerd wordt, kan het ook in andere gevallen nuttig zijn om te kijken naar de beschikbare EA-technieken en -frameworks. Bij het maken van losse blauwdrukken, kun je ze gebruiken om te controleren of je alle belangrijke aspecten afgedekt hebt.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?