Digitalisering shopfloor bij industriële toeleverancier

Digitalisering van de shopfloor met MES 

Digitalisering shopfloor case studies

Een industriële toeleverancier van hoogwaardige componenten beschikt over een robuust ERPsysteem en goede faciliteiten op het gebied van CAD, CAE en PLM. De klanten eisen volledige compliance van de afgesproken productiewijze, en daarom is documentatie nodig van elke handeling die op de shopfloor wordt verricht.  Digitalisering van deze documentatie op de shopfloor was echter gewenst.

De uitdaging

De shopfloor was bij het begin van de opdracht nog volledig gebaseerd op administratie m.b.v. papier en spreadsheets. De onderneming wilde een Manufacturing Execution Systeem (MES) inrichten om de papieren rompslomp te elimineren en de basis te leggen voor betere werkvoorbereiding en kwaliteitszorg. Men had het project opgezet als een innovatieproject om samen met een softwarebedrijf te komen tot innovatieve oplossingen. Het softwarebedrijf zag in deze onderneming een goede launching customer voor het ontwikkelen van standaard software voor MES. De directie riep onze hulp in om als externe adviseur deel te nemen in de stuurgroep om brede ervaring aan boord te hebben on de stuurgroep. 

De aanpak

Bij het begin van het project werd vooral energie gestoken in de ICT-architectuur van de uiteindelijke oplossing. Het gaat daarbij om vragen als: 

  • Welke functionaliteit moet het MES hebben? 
  • Uit welke componenten bestaat het MES? 
  • Wat is een goede prioriteitsvolgorde om deze componenten te realiseren? 
  • Welke interfaces zijn nodig van MEScomponenten met bestaande systemen? 

Terwijl de software van het MESsysteem in iteraties werd opgeleverd, ging steeds meer aandacht uit naar de vraag hoe men vanuit pilots kan komen tot invoering van werkende systemen. Wij hebben een aantal sessies van de stuurgroep geleid waarin het verschil tussen innovatie en invoering werd verhelderd en de besluitvorming goed werd gestructureerd. 

Tenslotte hebben we bij invoering regelmatig gewezen op de veranderende taken van operators en werkvoorbereiders. Dat vraagt om expliciete aandacht van het management voor taak ontwerp en kwaliteit van de arbeid. 

Het resultaat

Als eerste operationaliseringsstap bleek veel aandacht nodig te zijn voor het systeem dat de werkvoorbereiding ondersteunt. Dit systeem werd opgezet met een bibliotheek van procesinstructies, die door werkvoorbereiders konden worden ingevoegd in product-gerelateerde bewerkingsvoorschriften. Wijzigingen in de procesinstructies werken automatisch door in de bewerkingsvoorschriften. Feitelijk wijzigt men hiermee de taak van werkvoorbereiders, maar nog niet de taak van operators. De werkvoorbereiders waren erg tevreden met hun nieuwe werkwijze. Een cruciale voorwaarde voor het digitaliseren van de shopfloor is daarmee gerealiseerd. 

Bewerkingsvoorschriften werden opnieuw ontworpen, maar daarbij neigden de werkvoorbereiders naar een strak keurslijf voor operators. Dit werd duidelijk bij een eerste pilotimplementatie. Als reactie daarop reageerde het management met een zorg voor meer autonomie voor met name de ervaren operators. Inmiddels komt het doel van papierloos fabriceren dichterbij en is ook de MEScomponent voor kwaliteitsbeheersing in ontwikkeling genomen. 

Kunnen we jou ergens mee helpen?

Neem vrijblijvend contact op en dan kijken we graag wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?