Digitalisering shopfloor bij industriële toeleverancier

Digitalisering shopfloor dankzij de inrichting van een Manufacturing Execution System (MES)

Digitalisering shopfloor case studies ERP-leverancier

Een voorbeeld van de inzet van één van onze professionals is de opdracht om bij een klant de documentatie op de shopfloor te digitaliseren.

De klanten eisen volledige compliance van de afgesproken productiewijze bij deze industriële toeleverancier, en daarom is documentatie nodig van elke handeling die op de shopfloor wordt verricht.  Digitalisering van deze documentatie op de shopfloor was echter gewenst.

De uitdaging

De shopfloor van deze industriële toeleverancier van hoogwaardige componenten, was nog volledig gebaseerd op administratie met behulp van papier en spreadsheets. De onderneming wilde een Manufacturing Execution System (MES) inrichten om de papieren rompslomp te elimineren en de basis te leggen voor betere werkvoorbereiding en kwaliteitszorg. 

Digitalisering van de shopfloor was dus gewenst. Het bedrijf beschikte al over een robuust ERP–systeem en goede faciliteiten op het gebied van CAD, CAE en PLM.  Het MES project werd opgezet als een innovatieproject om samen met een softwarebedrijf te komen tot innovatieve oplossingen. Dit softwarebedrijf zag in deze onderneming een goede ‘launching customer’ voor het ontwikkelen van standaard software voor MES. De directie riep onze hulp in om als externe adviseur deel te nemen in de stuurgroep om zo brede ervaring aan boord te hebben. 

De aanpak

Bij het begin van het project werd vooral energie gestoken in de ICT-architectuur van de uiteindelijke oplossing. Het gaat daarbij om vragen als: 

  • Welke functionaliteit moet het MES hebben? 
  • Uit welke componenten bestaat het MES? 
  • Wat is een goede prioriteitsvolgorde om deze componenten te realiseren? 
  • Welke interfaces zijn nodig van MES–componenten met bestaande systemen? 

Terwijl de software van het MES–systeem in iteraties werd opgeleverd, ging steeds meer aandacht uit naar de vraag hoe men vanuit pilots kan komen tot invoering van werkende systemen. Wij hebben een aantal sessies van de stuurgroep geleid waarin het verschil tussen innovatie en invoering werd verhelderd en de besluitvorming goed werd gestructureerd. 

Als eerste operationaliseringsstap bleek veel aandacht nodig te zijn voor het systeem dat de werkvoorbereiding ondersteunt. Dit systeem werd opgezet met een bibliotheek van procesinstructies, die door werkvoorbereiders konden worden ingevoegd in product-gerelateerde bewerkingsvoorschriften. Wijzigingen in de procesinstructies werken automatisch door in de bewerkingsvoorschriften. Feitelijk wijzigt men hiermee de taak van werkvoorbereiders, maar nog niet de taak van operators. 

Bewerkingsvoorschriften werden opnieuw ontworpen, maar daarbij neigden de werkvoorbereiders naar een strak keurslijf voor operators. Dit werd duidelijk bij een eerste pilotimplementatie. Als reactie daarop reageerde het management met een zorg voor meer autonomie voor met name de ervaren operators. 

Tenslotte hebben we bij invoering regelmatig gewezen op de veranderende taken van operators en werkvoorbereiders. Dat vraagt om expliciete aandacht van het management voor taak ontwerp en kwaliteit van de arbeid.

Het resultaat

Het doel van papierloos fabriceren komt steeds dichterbij en inmiddels is ook de MES–component voor kwaliteitsbeheersing in ontwikkeling genomen.  De werkvoorbereiders zijn erg tevreden met hun nieuwe werkwijze. Een cruciale voorwaarde voor het laten slagen van de digitalisering van de shopfloor. 

Kunnen we jou ergens mee helpen?

Neem vrijblijvend contact op en dan kijken we graag wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?