Grote verbeteringen bij producent rescue equipment door IPD

Producent van rescue equipment haalt grote verbeteringen door IPD

IPD producent

Bij een van ’s werelds grootste producenten van rescue equipment waren de organisatie en haar processen het ERPsysteem ontgroeid. Hierdoor ontstonden grote problemen t.a.v. de levertijd, efficiency van de productie en administratieve processen en tevens de flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van haar klanten. Hierop heeft de directie de hulp van ons ingeroepen middels een zogeheten Improvement Portfolio Development (IPD). 

De uitdaging

Maak een aanpak gericht op het wegnemen van de ervaren problemen en neem daarbij de aspecten organisatie, proces en business IT integraal in ogenschouw. Wij hebben in een korte intensieve periode het bedrijf doorgelicht.

De aanpak

D.m.v. een top-down benadering hebben we eerst samen met het management de bedrijfsstrategie vastgesteld. Alle bedrijfsprocessen en de bedrijfsproces ondersteunende IT (ERP + CRM) zijn in kaart gebracht met alle ervaren problemen. De organisatie is via key functionarissen breed betrokken; relevante posities en inhoudelijke experts.   

Vervolgens zijn hieruit de grootste verbetergebieden via een business case geïnventariseerd. We hebben we deze initiële lijst als input gebruikt om te komen tot een IPD verbeteragenda. Hierin wordt het onderscheid gemaakt tussen laaghangend fruit (de quick wins) en verbeteringen die met een grotere investering qua tijd en/of geld gepaard gaan. Ook hebben we de critical aspects (kritische functionele kenmerken) in kaart gebracht, die van belang zijn bij de herinrichting/implementatie van het ERPsysteem.  Deze aspecten hielp de organisatie focus te krijgen op de kernelementen van het toekomstig ERP. 

Het resultaat

Ten aanzien van het ERPsysteem is aanbevolen en overgenomen om in plaats vaneen nieuw pakket het huidige ERPsysteem te upgraden naar de laatste versie, de CRMapplicatie te integreren en tevens een aantal nieuwe functionaliteiten te implementeren. 

De organisatie is deels herontworpen, de inkoop werd gecentraliseerd en een groot aantal administratieve handelingen overbodig gemaakt, proces en werkinstructiedocumentatie werd verankerd in de procesgang, data opgeschoond en de key user organisatie in het leven geroepen. Deze veranderingen hebben de efficiëntie sterk verhoogd. Dit is ook meetbaar gemaakt door vooraf een aantal key performance indicatoren (KPIs te definiëren en deze te gaan meten. 

Daarnaast is d.m.v. verschuiving van het KOOP (Klant Order Ontkoppel Punt) een veel flexibelere productiegang gewaarborgd, waardoor de te lange levertijden zijn teruggedrongen, de voorraadkosten voor gereed product met meer dan 25% verlaagd en kon de organisatie veel beter voorzien in de veranderende klantbehoeften. 

Kunnen we jou ergens mee helpen?

Neem vrijblijvend contact op en dan kijken we graag wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Ook interesse in een IPD?

Gerard Rademakers professionals Mobina

Contacteer Gerard voor meer informatie

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?