Mobina begeleidt Schmits Chemical Solutions bij digitale transformatie

Schmits Chemical Solutions migreert ERP naar de nieuwste versie van Infor Blending en legt basis voor een schaalbaar toekomstige business 

Over Schmits Chemical Solutions

Schmits Chemical Solutions is sinds 1974 een toonaangevend chemisch bedrijf, zij werken samen met hun klanten aan innovatieve chemische oplossingen. 

Schmits Chemical Solutions: “Bij ons bedrijf werken bijna 50 enthousiaste mensen die geloven in de kracht van chemie. Door ons vakmanschap weten we hoe we onze klanten kunnen helpen om technisch textiel onder meer brandvertragende of waterafstotende eigenschappen mee te geven, tot aan oplossingen voor de professionele reinigingzie ook onze website www.schmitschemicalsolutions.com.

De uitdaging

De vraagstelling van Schmits aan Mobina was tweeledig. Schmits wil in zijn bedrijfsvoering anticiperen op de veranderende markt en eisen van de klanten. Hiervoor moeten de bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd en niet meer worden geblokkeerd door legacy business software. Bovendien was de bestaande versie van het ERP aan een ingrijpende vernieuwing toe. Een noodzakelijke upgrade bleek nodig, want een passend systeem is de basis voor veel nieuwe ontwikkelingen.  Voor Schmits is het belangrijk dat zij blijven doorgroeien en dat ook de processen en  IT applicaties schaalbaar zijn naar de toekomst. De vraag aan Mobina luidde dan ook: “Hoe moeten wij ons ERP landschap aanpassen en welke voorwaarden moeten wij aan ons ERP stellen om aan de eisen van de nieuwe markten te voldoen?”

“Als MKB-bedrijf is het onmogelijk om het landschap van ERP-aanbieders en hun oplossingen te overzien. De samenwerking met Mobina heeft bij Schmits geleid tot goed onderbouwde keuzes rondom onze ERP-upgrade, waarbij bijbehorende organisatorische processen ook direct zijn gestroomlijnd. Zo kunnen wij in de toekomst meer vanuit een standaard opereren, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de werkwijze die ons onderscheidt van onze concurrenten.”

Bram de Vries, Manager Marketing & Operations bij Schmits Chemical Solutions. 

De aanpak

Mobina heeft Schmits ondersteund bij het analyseren van de behoefte, het vormgeven en doorleven van de toekomstige processen van de onderneming en het toetsen van Infor Blending en gerelateerde systemen op cruciale kenmerken. 

In onze aanpak staat altijd centraal, dat het management ‘in control’ is én dat de kenmerken en uitdagingen van de business het vertrekpunt vormen”,  zegt René Hol, CEO van Mobina.  

Mobina benadert vraagstukken namelijk altijd vanuit management perspectief. De organisatie én de manier waarop verbeteringen bijdragen aan de doelen en mogelijkheden van een bedrijf staan immers centraal. 

Verkenning en toetsing

De Mobina aanpak bij Schmits Chemical Solutions kende twee fasen, de verkenningsfase en de toets fase. Het is belangrijk om in de verkenningsfase de volgende zaken scherp te krijgen: “Hoe zien de toekomstige processen er uit? Wat moet er anders gestroomlijnd worden? En hoe wil je je bedrijf naar de toekomst richten?” We maken als het ware een foto van de toekomst. Samen met het management onderzoeken wij welke diensten nodig zijn om het doel te behalen. Dan kan de volgende stap worden gezet: Wat betekent dat voor het ERP-systeem? Welke afgeleide eisen komen hier uit voort? Hoe past een ERP-pakket in de toekomstplannen van het bedrijf?  

Vervolgens zijn wij de kernkarakteristieken voor de toekomstige situatie gaan toetsen op de nieuwste versie van het bestaande ERP-systeem. Het toetsen doen we samen met medewerkers en managers uit het bedrijf. Voor Schmits Chemical Solutions hebben wij dit in twee workshops gedaan, met de specialisten van Blending en de kernspelers bij Schmits.  

Mobina software

Tijdens het hele begeleidingsproces maakt Mobina gebruik van haar eigen ontwikkelde ‘digital consultancy software’. Wij gebruiken modeleersoftware, met toegankelijke modellen om het proces voor klant inzichtelijk te maken. En we hebben onze Mobina discussieomgeving, hiermee worden relevante medewerkers betrokken die input kunnen leveren en discussie kunnen aangaan. Het betrekken van medewerkers bij de veranderingen vergroot het draagvlak binnen het bedrijf. Bovendien helpt onze Mobina software om de complexe materie van bedrijfsprocessen en IT-consequenties toegankelijk te maken voor management en medewerkers binnen de onderneming.

Maatwerk in ERP maakt migratie lastig

Een hobbel waar veel bedrijven bij de migratie naar een nieuw systeem tegen aanlopen is het ingebouwde maatwerk in het bestaande systeem. In de oude ERP installatie is in de loop der jaren heel veel maatwerk ingebouwd. Dat maakt migratie naar een nieuw systeem lastig, want al het maatwerk moet worden her-geprogrammeerd en gemigreerd naar de nieuwste versie. Ook bij Schmits is dat aan de orde. En daarom heeft Mobina samen met het management bekeken hoe je maatwerk significant kunt reduceren om ook toekomstige migraties makkelijker te maken. Het is ons gelukt om zeker 2/3 deel van het maatwerk te verminderen. Door dicht bij de bestaande software te blijven en zo min mogelijk maatwerk in te bouwen is het makkelijker om ook aan de IT-kant door te migreren naar de nieuwste technologie. Mobina werkt daarom met makkelijk aanpasbare ‘tooling’, zogenaamde ‘low-code applicaties’ en bouwt daar bovenop kleine stukjes software. Deze manier van werken van Mobina maakt de IT applicaties schaalbaar naar de toekomst. Hierdoor zijn bedrijven wendbaar en maakt dit agile werken mogelijk.

Resultaat

De bovengenoemde twee stappen hebben geleid tot een robuust projectplan voor migratie naar de nieuwe ERP-versie. Die loopt nu volop, ook weer met ondersteuning van Mobina.

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?