Standaardisatie bij wereldwijd opererend maakbedrijf

Standaardisatie van technologie, producten, processen en bedrijfsapplicaties in een wereldwijd opererend bedrijf in zware apparatuur

Standaardisatie wereldwijd opererend maakbedrijf
De klant is een onderdeel van een wereldwijd toonaangevend elektrotechnisch bedrijf. Hun zwaar materieel is sterk aangepast en ontworpen voor klantencontracten (Engineer-to-Order).

De verschillende locaties van het onderdeel zijn de laatste decennia verworven en hebben een grote diversiteit qua achtergrondDe locaties werken onafhankelijk met hun eigen productassortiment en IT-systemen. Om globale voordelen te creëren, moeten deze locaties met elkaar verbonden en uitwisselbaar zijn. Door het bestuur werd een vierstappenprogramma gelanceerd. Binnen 5 jaar moest een wereldwijd bedrijf zijn opgericht 

 

De vier lagen van wereldwijde standaardisatie waren: 

  • Technologie – de kerntechnologie die in de apparatuur wordt gebruikt, moet gestandaardiseerd zijn. Toonaangevende kennis in de groep moet worden gedeeld en functioneert als best practice. 
  • Product – met gestandaardiseerde technologie moeten productontwerp en productconfiguratie over de hele wereld worden gestandaardiseerd. Engineeringkosten kunnen drastisch worden verlaagd en een nieuw tijdperk van concepten voor supply chain management is haalbaar. 
  • Proces – om maximaal te profiteren van gestandaardiseerde producten en wereldwijde toeleveringsketens moeten de bedrijfsprocessen worden gestandaardiseerd en afgestemd op het bedrijf. 
  • IT – om globale processen te vergemakkelijken, is een standaard ERP-systeem een ​​ voorwaarde. 

De uitdaging

Het bedrijf wilde binnen 5 jaar een wereldwijd gestandaardiseerd bedrijf oprichten. Het bedrijf vroeg ons om een ​​innovatieve benadering om de globale processen en de nieuwe IT samen te ontwerpen en in te zetten. De processen moesten gebaseerd zijn op best practices van het geselecteerde ERP-systeem. Het ERP-systeem was gemaakt voor dit type bedrijven en paste dus goed. 

Aanpak

Voor deze klant is tooling gebruikt van het ERP-systeem waar bedrijfsprocessen gemodelleerd kunnen worden op basis van best practice-processen voor dit type bedrijf. Deze tooling hebben we vervolgens gevuld met referentiemodellen op basis van onze kennis.  

Toen was het de beurt aan de klant. We hebben workshops opgezet met deelnemers uit vele landen en locaties. Tijdens de workshops ontwierpen de deelnemers hun globale processen op basis van het raamwerk in het referentiemodel. Door het referentiemodel in te vullen in de modelleringstool van het ERP-systeem, was het een makkelijke stap om een eerste configuratie van het systeem te genereren. We konden snel naar de pilotfase gaan en een stabiele en goed geaccepteerde kernel creëren. De kernel is vervolgens naar verschillende locaties uitgerold.  

Resultaten

Onze visie op de integratie en onderlinge relatie tussen bedrijfsprocessen en ERP-functies/ datastructuur maakte het mogelijk om de best practices van een goed passend ERP-systeem te gebruiken voor het vormgeven van een operationeel business framework. De klant kon heel snel beginnen met de implementatie van een sterke kernel. Het bedrijf heeft nu een ERP met minimale aanpassingen, waardoor de onderhoudskosten laag blijven. De kernel en de ontworpen processen hebben bijgedragen aan de standaardisatie van het wereldwijde bedrijf.

Kunnen we jou ergens mee helpen?

Neem vrijblijvend contact op en dan kijken we graag wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?