Diensten

Wat doen we?

Bij Mobina helpen we bedrijven met hun vraagstukken omtrent business transformatie en het verbeteren van proces, organisatie en IT. Vanuit onze jarenlange ervaring en expertise weten we wat er speelt bij de klant en kunnen we ons verplaatsen in het probleem.

Wij kunnen de complexiteit van de business transformatie vertalen naar een goed werkende implementatie bij jou als klant. Hierbij schuwen we een stevig portie IT niet, maar benaderen we het vraagstuk altijd vanuit business perspectief. Centraal staan de organisatie en de manier waarop de transformatie bijdraagt aan de doelen en mogelijkheden van jouw organisatie. 

Diensten Mobina business transformatie René Marlène

Hoe werken we?

Mobina zet zich volledig in voor een duurzame en efficiënte implementatie van de strategie. Dit doen we door onze kennis en ervaring te combineren met het slim inzetten van digitale tools. Zoals de software, die wij zelf hebben ontwikkeld om onze klanten effectiever en efficiënter te helpen.  

Onze aanpak bestaat uit 3 pijlers: 

  • Het digitaal beschikbaar stellen van onze kennis en expertise
    Bij Mobina hebben wij een groot deel van onze kennis gevat in ‘kennismodellen’. Wij stellen deze modellen beschikbaar aan al onze klanten, om van te leren, inspiratie op te doen of te gebruiken als startpunt bij hun vraagstukken.  
  • Het modelleren van proces, organisatie en IT
    Hierbij kijken we niet alleen naar de toekomstige situatie, maar vooral naar waar het bedrijf nu staat. Alleen vanuit de huidige situatie als vertrekpunt kan je realistische stappen naar de toekomst maken. 
  • Implementeren via de hele organisatie
    Voor een succesvolle implementatie is naast de visie en actieve bijdrage van het topmanagementhet betrekken van alle onderdelen in de organisatie belangrijkDe inzet van onze software is daarbij een uitstekend hulpmiddel. Medewerkers kunnen eenvoudig kwalitatieve input leveren en de verandering kan inzichtelijk worden gemaakt. Dit draagt bij aan het creëren van een groot draagvlak voor de komende transformatie. 

Diensten Mobina vruchten plukken

Wat bereiken we?

Mobina draagt bij aan het transformeren van de organisatie tot een competitief en toekomstbestendig bedrijf, met zowel grote trajecten als kleine optimalisaties. Afhankelijk van het vraagstuk van jouw organisatie, zetten wij onze ervaren business consultants in of interim professionals om de juiste stappen te kunnen zetten. We doen dit op een efficiënte en kosteneffectieve manier, waarmee  onze klanten het meeste uit de investering halen en sneller de gewenste (transformatie)doelen kunnen bereiken. Hierdoor realiseren wij een succesvolle, efficiënte en duurzame implementatie van jouw strategie, waar je nog lang de vruchten van plukt.

Een selectie van onze oplossingen

Gerard Rademakers professionals Mobina

Contacteer Gerard voor meer informatie

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?