Digitale transformatie bij MKB-maakbedrijven

Geschreven door Valerija Olsevska

Vrijwel elk bedrijfsinitiatief kan worden gekoppeld aan digitale transformatie, of het nu valt onder de naam “Industrie 4.0”, “Industrial Internet of Things”, “smart manufacturing” of is beperkt tot de toepassing van robotica, machine learning of de cloud. Bij digitale transformatie draait het allemaal om de integratie van digitale technologieën om nieuwe – of aangepaste – bedrijfsprocessen, bedrijfsmodellen en klantervaringen te creëren om zo aan veranderende markteisen te voldoen. Het leidt tot een totaal ander niveau van productieproductiviteit en flexibiliteit en nieuwe modellen om aan te sluiten bij partners uit de waardeketen voor productontwikkeling en supply chain planning.

Voor het MKB is digitale transformatie een heftige taak. Terwijl grote spelers een uitgebreid digitaliseringsprogramma hebben, moeten MKB’s zeer pragmatisch zijn in hun investeringskeuzes. Volgens onderzoek van McKinsey, weten sommige bedrijven eenvoudigweg niet waar ze moeten beginnen of hoe ze digitale technologieën moeten inzetten, dus investeren ze op de verkeerde plaatsen of investeren ze te veel of te weinig in de kanshebbers [1]. Het is geen zeldzaamheid wanneer een abstract idee van een nieuwe technologie op de bedrijfsagenda komt te staan, laten we zeggen robotisering of een nieuw ERP, het project krijgt een vergelijkbare naam, maar het uiteindelijke doel van het aangesneden idee gaat verloren. Veelal is de kloof tussen eerdere verwachtingen en uiteindelijke resultaten is zo groot dat het bijna wordt beschouwd als een mislukking.

Wat gaat er dan mis? De nadruk ligt soms onvrijwillig op ‘digitaal’ in plaats van transformatie. Technologisch denken krijgt prioriteit in plaats van denken vanuit het bedrijf. Voorafgaand aan het bepalen van welke digitale hulpmiddelen ze moeten gebruiken en hoe ze te gebruiken, moeten de leiders teruggaan naar de basis: hun organisatie en processen begrijpen en bepalen welke bedrijfsresultaten ze met digitale kansen proberen te bereiken. Je kunt niet in alle hoeken en gaten van de organisatie komen met alleen een projectstructuur. Het lijnmanagement moet betrokken zijn bij het opbouwen van een beeld van de toekomstige onderneming.

Blauwdruk van het bedrijf – de ‘waarom’ van transformatie vinden

De eerste vraag alvorens een investering serieus te overwegen is: ‘Kan mijn bedrijf zijn bestaande processen in beeld krijgen?” De organisatie kan geen transformatie doormaken als er geen algemeen begrip is van hoe de organisatie werkt en hoe ze haar klanten bedient – wat zijn processtromen en actoren, welke systemen worden gebruikt, waar zijn overbodigheden, pijnpunten en silo’s, informatiekloven en welke barrières zijn (of waren) nog aanwezig. Veel ideeën achter de digitalisering gaan over het zo efficiënt mogelijk maken van de end-to-end bedrijfsprocessen. Niet alle processen zijn echter ongeschikt of verouderd en hoeven per se te worden gered door ‘digitaal’ te gaan. Als werkzaamheden adequaat functioneren zal digitale technologie hoogstwaarschijnlijk nauwelijks een merkbare verbetering brengen.

Inzicht in hoe we nu werken, is het uitgangspunt om te begrijpen waar digitale elementen kunnen bijdragen aan groei. En het moet niet worden onderschat hoe een holistische end-to-end blauwdruk van een organisatie een krachtig communicatie-instrument vormt om een organisatie op elkaar af te stemmen, contactpunten met klanten te lokaliseren en een startpunt is om te bepalen hoe het bedrijf morgen te werk zal gaan.

Visie op een organisatie – de juiste ‘waarom’ van de transformatie kiezen

Een andere clichématige, maar fundamentele vraag is: “Wat probeert het bedrijf te bereiken?” Een bedrijfsstrategie moet de digitale transformatie voeden om de kans te verkleinen dat wordt geïnvesteerd in initiatieven die geen of verkeerde impact op het bedrijf hebben. Het management van het MKB wordt uitgedaagd om een toekomstvisie te creëren door gebruik te maken van de mogelijkheden van digitalisering. Een nuttige tip is om een focusteam samen te stellen met jong talent. Nadat een concrete strategie is vastgesteld en de na te streven uitkomsten zijn vastgesteld, beslist het bedrijf waar het zijn tijd en middelen aan zal toewijzen. Richten we ons op het verkorten van de doorlooptijd van productie of engineering of eerder op het verbeteren van de informatie-uitwisselingen in de wereldwijde toeleveringsketen om sneller te kunnen leveren en de klantervaring te verbeteren? De uitkomsten van dergelijke discussies en keuzes zijn nodig om over het toepassen van digitale tools beginnen. Geïntegreerde digitale technologieën moeten de bedrijfsresultaten verbeteren, zoals omzet, efficiëntie, concurrentievermogen en innovatiekracht. Het is geen eenvoudige taak om te begrijpen hoe digitalisering zal bijdragen aan de gewenste bedrijfsresultaten. Een dergelijk proces vereist zeker enige iteraties en leermomenten om tot haalbare opties te komen. Het aantal beschikbare investeringsopties in digitale tools is immers overweldigend, maar het is te duur om een wilde gok te wagen.

Mocht het maakbedrijf niet de mogelijkheden hebben voor een uitgebreide organisatorische transformatie door digitalisering, is het alternatief om de bestaande technologie-infrastructuur te benutten en kansen te vinden om de waarde op de meest voor de hand liggende manier te maximaliseren. Om te vermijden dat verbeteringen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd door de concurrentie teniet worden gedaan, moet de gekozen kans worden gemotiveerd door de blauwdruk en de visie van een organisatie. Of het nu digitaal is of een ander type transformatie, het gaat vooral om het vermogen om de juiste keuzes te maken.

[1] McKinsey Quarterly, The case for digital reinvention, February 2017, Available: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-case-for-digital-reinvention

Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?