Digitalisering in de zorg: de hybride cloud omgeving

Om patiënten betere zorg te kunnen bieden en zorgprofessionals op een efficiënte manier te kunnen ondersteunen in het werk, is verdere digitalisering van de zorgsector noodzakelijk. Maar gaat die digitalisering wel voldoende snel? En hoe kunnen zorgorganisaties op een zo effectief mogelijke manier cloudtechnologie inzetten? 

Virtuele werkplek voor zorg op afstand 

In het afgelopen jaar heeft digitalisering in de zorgsector erg veel aandacht gekregen. Min of meer noodgedwongen om onder andere zorg op afstand mogelijk te maken. Als gevolg van de COVID-19 situatie is het niet meer gewenst en ook niet meer vanzelfsprekend dat een patiënt voor elk contact of elke controle door een arts fysiek naar het ziekenhuis komt. Artsen en patiënten hebben oplossingen gezocht en gevonden waarmee veel contactmomenten digitaal kunnen plaatsvinden. Zoals consulten via video bellen of het delen van de resultaten van een MRI-onderzoek die in het Elektronisch Patiënten Dossier zijn opgeslagen.  

Een goed ingerichte virtuele werkplek van waaruit de arts en zorgmedewerker toegang heeft tot al zijn applicaties, is hierbij cruciaal. Hetzelfde geldt voor de patiënt, die moet kunnen beschikken over een veilige digitale omgeving (patiënt portaal) met eenvoudige toegang.  In de coronacrisis is dit een absolute must om überhaupt niet COVID-gerelateerde zorg te kunnen leveren. “Bijkomstigheid” hiervan is dat dit voor arts, zorgmedewerker, afspraken planner en patiënt een enorme tijdwinst oplevert! Het is duidelijk dat verdere digitalisering van de zorg nog veel mogelijkheden biedt. 

Veiligheid en kwaliteit van gegevens moet gegarandeerd zijn 

De digitalisering in de zorg gaat echter niet snel. Onder andere vanwege het “privacy” probleem. Omdat het hier om privacygevoelige persoonsgegevens gaat, is veiligheid natuurlijk een belangrijk thema. Vraag is hoe je een ICT-infrastructuur en applicatielandschap kunt opzetten waarin de veiligheid van data gewaarborgd is. Een complexe vraag waarbij het ICT-antwoord vaak wordt gezocht in on-premise omgevingen en applicatiesVeel zorgorganisaties kiezen nog steeds voor (het behoud van) eigen datacenters als oplossing om te voorkomen dat deze data op straat belandtIn de zorg wordt nog steeds voorzichtig aangekeken tegen het werken in de cloud. Dat komt omdat vaak de specifieke kennis van en visie op het op een veilige manier inzetten van cloud technologie ontbreekt. Dat staat het verder digitaliseren, automatiseren of zelfs robotiseren van zorgprocessen in de weg. Want waar digitalisering in andere sectoren zoals logistieke dienstverleners al niet meer weg te denken zijn, wordt in de zorg nog slechts op kleine schaal geëxperimenteerd met digitale innovaties zoals zorgrobots. Vanuit de begrijpelijke gedachte dat zorg mensenwerk is dat alleen door mensenhanden kan worden uitgevoerd. Gelukkig zal dat ook altijd blijven. Neemt niet weg dat er zorgprocessen en/of handelingen zijn waarbij digitalisering veel toegevoegde waarde heeft en het mensenwerk van de zorgprofessionals kan vergemakkelijken. 

Kiezen voor een gezonde mix: hybride cloud 

Data opslaan binnen eigen datacenters kan echter geen blijvend antwoord zijn. Door ontwikkelingen met betrekking tot o.a. edge computing en Internet-of-Things (IoT) neemt het aantal smart wearables in de zorg de komende jaren naar verwachting enorm toe. De COVID-19 crisis heeft hierin (noodgedwongen) voor een enorme versnelling gezorgd. Denk aan hartslagmeters, slimme insulinepompen en pacemakers waarmee de patiënt zelf gegevens kan vastleggen en delen met de zorgprofessional of arts. De hoeveelheid data neemt hierdoor toe en dat heeft grote gevolgen voor de wijze waarop deze moet worden opgeslagen. Hoe kun je als ICT-afdeling deze ontwikkeling op een efficiënte en veilige manier in goede banen leiden? Wij zijn van mening dat het beste antwoord een solide mix van private en publieke cloud omgevingen is in combinatie met een eigen (on-premiseomgeving: de hybride cloud. Belangrijk is dat iedere zorgorganisatie een visie heeft op hoe deze hybride cloud omgeving er uit gaat zien. 

Een hybride cloud omgeving beheren vraagt specifieke expertise 

Dat resulteert wel in de vraag hoe al die applicaties en data die door verschillende omgevingen worden verwerkt, beheersbaar kunnen worden gehouden. Want het werken met verschillende cloudomgevingen en IoT vereist technische skills die niet elke ICT-afdeling binnen een zorgorganisatie in huis heeft. En ook niet in huis zou moeten willen hebben. De zorg heeft juist behoefte aan IT-regisseurs met een bedrijfskundige achtergrond die zorgprocessen begrijpen. Naast een visie op de toekomstige hybride cloud omgeving is er dus ook een “sourcing” vraagstuk dat aandacht vraagt. 

Alle applicaties en data vanuit één punt toegankelijk 

Idealiter kan de gebruiker de voor hem of haar relevante applicaties en data vanuit één platform, toegankelijk via één toegang en met één druk op de knop beheren. Of dat nou dicht bij de bron is (edge), in de cloud of on-premise moet voor de gebruiker geen verschil uitmakenVergelijk het met de smartphone waarbij je met één inlogproces toegang hebt tot al je applicaties, Je behoudt wel de controle over welke applicaties je gebruikt en waar je data staat, maar hoeft je geen zorgen te maken over hoe die onderliggende omgeving is opgebouwd. 

Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?