ERP

De meeste waarde halen uit jouw ERP-systeem?

ERP is een kernapplicatie voor vrijwel alle organisaties én de ruggengraat van de proces-, goederen- en geldstroom. Een goed werkend ERP-systeem creëert dan ook meteen waarde voor jouw bedrijf. Het zorgt voor stroomlijning van de bedrijfsprocessen, zorgt ervoor dat het primaire proces aansluit bij de financiële administratie en maakt het meten en rapporteren van verschillende KPI’s mogelijk. Bovendien is een passend systeem de basis voor veel nieuwe ontwikkelingen.   

Jouw bedrijf staat bij ons centraal

Mobina heeft de juiste expertise om een organisatie te voorzien van een goed werkend ERP-systeem. Of het nu gaat om een nieuw systeem of verbetering van het bestaande systeem. Wij kunnen de complexiteit van het systeem vertalen naar jouw bedrijfsprocessen en -strategie. En we snappen dat business en IT onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarom zorgen we ook dat deze transformatie bijdraagt aan de doelen en mogelijkheden van jouw organisatie. Mobina helpt jou graag aan een goed werkend, passend systeem!  

ERP Mobina

Zes redenen waarom Mobina-ERP-projecten succesvol zijn

Een passend ERP bij het DNA van jouw bedrijf

Onze jarenlange ervaring in business consultancy zorgt ervoor dat we de uitdagingen van jouw business begrijpen. Onze kijk op de rol van markten, klanten, capaciteiten, goederen is uniek. Dat levert inzichten op, die wij vertalen naar de eisen aan de kernstructuren van ERP-pakketten. Het resultaat is een pakket dat past bij het DNA van jouw onderneming. 

Optimale match tussen jouw bedrijf en software

 

Bij Mobina is niet het systeem het uitgangspunt, maar jouw bedrijf. Bij Mobina werken wij op het snijvlak van business en IT. Daarom duiken wij in jouw organisatie en stellen vragen als: Hoe werken jullie? Wat willen jullie met een (nieuw) ERP? Waar willen jullie naartoe in de toekomst? Deze unieke kennis over jouw bedrijf leggen we vast in een zogeheten blauwdruk van jouw bedrijf. Hiermee kunnen we testen of een ERP-systeem gaat passen.

Het trainen en betrekken van de organisatie

 

Training én borgen van kennis, zijn een belangrijk onderdeel in de aanpak van Mobina. We geven praktische invulling aan de rollen proceseigenaar, product owner en key user. Daarnaast betrekken we tijdens het hele proces al grote delen van de organisatie. Het lijnmanagement speelt daarbij een cruciale rol in het uitleggen en motiveren van de keuzes aan de medewerkers.  

ERP Operational Excellence expertises training

Helder documenteren

 

Alle overwegingen en beslissingen over de te volgen aanpak, documenteren wij met behulp van onze eigen tool. Zo kunnen management, medewerkers en consultants steeds terugvallen op wat eerder is bedacht en besloten.  

Kosten verminderen

 

Mobina helpt bedrijven met het inrichten van een gestroomlijnd ‘lean’ ERP. Door de juiste configuratie en het beheer te vereenvoudigen, kunnen de kosten sterk worden verminderd.   

Supply Chain Management Mobina

Klaar voor nieuwe ontwikkelingen

 

Mobina zorgt dat de processen in ERP vloeiend verlopen. Hierdoor kan de organisatie nieuwe ontwikkelingen in gang zetten, die veel rendement kunnen opleveren. Ook biedt het tal van nieuwe kansen op het gebied van technologie en data. Je business is klaar voor ‘continuous improvement’.  

Een selectie van onze oplossingen voor ERP

Freek van Wendel de Joode

Contacteer Freek voor meer informatie

Wil je de meeste waarde halen uit jouw ERP?