Operational Excellence

Verbeter je organisatie continu 

Succesrijke ondernemingen en organisaties moeten hun producten en diensten leveren tegen concurrerende prijzen en daarnaast letten op levertijd, kwaliteit en flexibiliteit. Ondernemingen die ‘Operational Excellence’ nastreven, leveren producten en diensten die leidend zijn in prijs en gemak.   

Operational Excellence expertises Mobina diensten

Waarom is Operational Excellence belangrijk?

Organisaties staan onder voortdurende druk om zichzelf te verbeteren: om te blijven bestaan, maar bovenal om te groeien. Het leiderschap kan op diverse manieren invulling geven aan het toekomstbestendig maken van de organisatie. En een cultuur scheppen van continue verbetering van proces en IT.  

Mobina Tools – De innovatieve digitale gereedschappen van Mobina bieden unieke kansen om de verandering op een effectieve manier naar alle onderdelen van de organisatie te brengen. 

Mobina filosofie op Operational Excellence

Bij Mobina werken wij vanuit onze jarenlange ervaring in business consultancy op het snijvlak van business en IT. Om echt Operational Excellence te behalen, is het cruciaal dat beiden op elkaar zijn afgestemd. Dit is de fundering van onze Mobina-aanpak. Alleen wanneer je een digitale verandering benadert vanuit het bedrijfsperspectief, haal je het maximale uit je organisatie. Daarnaast geloven we bij Mobina ook sterk in een benadering waarbij de hele organisatie wordt betrokken. Veel organisaties benaderen een verandering vanuit een sterke top-down benadering, gericht op de ‘Grote sprong voorwaarts’. Operational Excellence leert ons echter dat juist de bottom-up aanpak veel kan brengen. Dit vereist een benadering van binnenuit, met een cruciale rol van het lijnmanagement op de werkvloer.    

Vanuit deze Mobina filosofie hanteren wij een vier stappen aanpak: 

1. Jouw bedrijf in kaart brengen

Gedurende een implementatie brengen zowel Mobina als jouw bedrijf hun kennis en ervaring in. Voordat je stappen kunt gaan maken, moet je eerst weten waar je nu staat. Bij Mobina brengen we jouw bedrijf in kaart via een zogenaamde blauwdruk. Hierbij staan de processen centraal, maar ook het logistiek- en productconcept. Door onze Mobina kennis te combineren met de ervaring in jouw organisatie, is al snel duidelijk waar de organisatie nu staat.   

2. De juiste rollen invullen

 

Het invullen van de juiste rollen in de organisatie is cruciaal om het bedrijfsproces en de IT binnen jouw bedrijf op elkaar af te stemmen. Daarom moeten zowel aan de businesskant als de IT-kant rollen worden ingericht. Aan de ene kant zijn dit de proceseigenaren, aan de andere kant de key users.

3. Stap voor stap benadering

 

Operational Excellence heeft alles te maken met kleine stappen zetten. Vanuit de wisselwerking tussen proceseigenaren en key users, kunnen de stappen gedefinieerd worden om de organisatie telkens weer te verbeteren.   

4. Het vertalen van de stappen naar methodes

 

Operational Excellence is een visie of gedachtengoed. Een organisatie kan hier op verschillende manieren handen en voeten aan geven. Zowel aan de bedrijfskant, als IT-kant zijn er veel methodes voor Operational Excellence; vanuit onze Mobina filosofie sluiten wij bij beiden kanten aan. Voor de bedrijfskant is dit bijvoorbeeld de ‘Lean’ benadering, waarbij het gaat om zoveel mogelijk waarde voor de klant te creëren. Vanuit de IT-kant sluiten we aan bij Agile werkwijzen, zoals de ‘Business case driven product backlogs’ methode. 

Direct aan de slag met verbeteren?

Freek van Wendel de Joode

Contacteer Freek voor meer informatie

Wil jij ook Operational Excellence nastreven?