Feiten & voorspellingen over robotisering en automatisering

Geschreven door Marc Droste

Deze blog geeft een inkijkje in een aantal feiten omtrent de ontwikkelingen van robotisering in retail en productie (ondersteund door AI, artificial intelligence) en tevens de onzekerheid over de toekomst.

De feiten

Foxconn was één van de eerste bedrijven die rond 2011 een ambitieus plan ontvouwde om haar 1.300.000 werknemers voor meer dan 90% te vervangen door robots[1]. Foxconn is vooral bekend door de assemblage van iPhones, maar heeft veel meer klanten waar ze soortgelijke productie-/assemblageactiviteiten voor uitvoeren. Kenmerkend voor de assemblage is dat het heel vaak eenvoudige, sterk repeterende activiteiten betreft. Eén robot (kosten circa 25.000 USD[2]) kan het werk van 4 werknemers vervangen (24.000 USD). De investering zou dus voor één robot in grofweg 1 jaar zijn terugverdiend. Al snel bleek dat de beoogde doelstellingen bij lange na niet werden gehaald. In 2016 werden bijvoorbeeld “maar” circa 60.000 werknemers vervangen door robots[3]. Foxconn heeft derhalve haar doelstellingen bijgesteld en streeft er nu naar om binnen 5-8 jaar circa 80% van de productieactiviteiten door robots uit te laten voeren[4], een banenverlies bij één bedrijf van nog altijd meer dan 1.000.000(!) fte.

Ook de automotive industrie kenmerkt zich door het streven naar zo’n efficiënt mogelijke manier van produceren. Er worden veel robots ingezet, maar dit gaat niet altijd goed. Tesla heeft voor de productie van het model 3 een vrijwel volledig geautomatiseerde fabriek in Californië neergezet. Een elektrische auto is namelijk in essentie veel simpeler te maken dan een traditionele auto met verbrandingsmotor. Waar Tesla zich op verkeken heeft, is dat robots veel minder flexibel zijn dan menselijke krachten en het dus vrijwel onmogelijk is om forse aanpassingen door te voeren in het productieproces (in het geval van Tesla ging het voornamelijk fout bij de finale assemblage). De productiekosten van Tesla voor het model 3 waren een factor 2(!) zo hoog als die van andere traditionele autofabrikanten. Tesla heeft een fors aantal menselijke krachten aangenomen om de productie in goede banen te leiden[5].

De retail sector is ook een sector waar heel veel mensen werken (bij de grootste supermarktketen wereldwijd Wallmart, werken ongeveer 2.300.000 mensen)[6]. Wallmart is bezig om bijvoorbeeld de vloerenschoonmaak door middel van robots te laten uitvoeren[7], er zijn steeds minder caissières, ten faveure van zelf scannen en afrekenen, in het magazijn worden in toenemende mate drones ingezet voor voorraadcontroles en robots voor order picking.

Amazon is nog verder. Zij gaan het concept uitrollen van de bedieningsloze supermarkt, waarbij er geen personeel meer is. Amazon had in oktober 2015 30.000 bewegende robots in dertien magazijnen aan het werk. Inmiddels heeft Amazon reeds 100.000 robots in haar magazijnen die veel eenvoudige taken geautomatiseerd uitvoeren[8]. Vanwege robotisering heeft Amazon reeds in 2012 voor meer dan 750 miljoen dollar Kyva Robotics gekocht, gespecialiseerd in magazijnrobots. De robots sorteren, pakken en verzenden pakketjes tenminste 4x zo efficiënt dan dat een menselijke werknemer zou kunnen. Schattingen zijn dat Amazon op deze manier potentieel meer dan 2.5 miljard dollar kan besparen door het inzetten van robots in plaats van menselijke werknemers. Volgens een analyse van de Duitse bank hebben Amazon’s robots de operationele kosten met 20% gereduceerd. Ze direct inzetten bij elk nieuw te openen magazijn bespaart 22.000.000 dollar in order fulfilment kosten per jaar per magazijn.

Voorspellingen

Maar hoe gaan de huidige ontwikkelingen op het gebied van robotisering, ondersteund door AI en automatisering, doorwerken in de toekomst.

Een OESO-onderzoek voorspelt dat 14% van de banen in de 32 OESO-landen door automatisering/robotisering komen te vervallen in de toekomst[9]. Het onderzoek van McKinsey [10] voorspelt dat tegen 2030 circa 20% van alle huidige banen vervallen door robotisering (800.000.000 banen).

Een ouder fameus onderzoek van de Oxford economen Carl Frey en Michael Osborne[11], die circa 700 soorten banen hebben onderzocht, concludeerde dat 47% van alle banen in de USA in “gevaar” zijn de aankomende tientallen jaren om door robotisering/automatisering te worden uitgevoerd.

Wat alle onderzoeken en feiten duidelijk maken is dat de eerste golven van robotisering met name gericht zijn op het uitvoeren van eenvoudige, vaak repeterende taken. Dit betreft veelal banen die ongeschoold werk behelzen.

In de toekomst zullen, door artificial intelligence, veel meer beroepsgroepen worden geraakt. De banen die veelal buiten schot zullen blijven, ook in de toekomst, zullen de banen zijn die niet alleen gevorderde opleiding vereisen, maar tevens emotionele intelligentie en interpersoonlijke vaardigheden.

[1] The economist, August 2011

[2] Business insider, July 2014

[3] BBC, May 2016

[4] Yahoo Finance, June 2018

[5] HLN, March 2018

[6] Wikipedia

[7] Express business, Nov 2017

[8] Digital Innovations report, 2018

[9] Policy Brief on the future of work, OESO, 2018

[10] Where machines could replace humans- and where they can’t (yet), McKinsey, Jan 2017

[11] The future of employment, Oxford University Frey &Osborne, Sept. 2013

Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?