Flexibel richting geven aan de innovatieagenda van maakbedrijven in een veranderend economisch klimaat

Geschreven door René Hol

Management van veel middelgrote en kleinere maakbedrijven in Nederland lopen op dit moment aan tegen de vraag wat de recente ontwikkelingen op de beurs in kwartaal 4 van 2018 voor hun wereldwijd opererende onderneming op de middellange termijn kan gaan betekenen. De orderboeken voor 2019 zijn nog ruim gevuld met attractieve bestellingen. Producten van maakbedrijven zijn voor hun klanten veelal investeringen. De vraag naar de producten en services die worden aangeboden is daarom ook vaak sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Kijkende naar recente publicaties van inkoopmanagersindices doen vermoeden dat vanaf het 2e halfjaar 2019 bestelvolumes en prijzen onder druk komen te staan. Hoe kun je je hierop voorbereiden?

Het is nuttig om als management van een maakbedrijf een heroriëntatie te overwegen van de nagestreefde innovatie- en verbeteringsagenda voor 2019 en 2020. Op dit moment zijn veel ondernemingen financieel gezond. Voor 2019 zijn de nodige initiatieven gepland en is budget vrijgemaakt, maar de medewerkers die het moeten doen, zijn al sterk belast met het reguliere werk. Wat te doen?

Bedrijven kunnen zich focussen op initiatieven met korte termijneffecten op het concurrentievermogen en de onderneming ‘agile’ te maken voor een volgende economische dip. Meer disruptieve programma’s voor de lange termijn kunnen worden aangevlogen met kenmerken van continue verbetering, zodat op kortere termijn al vruchten van de investering geplukt kunnen worden. Het gedachtegoed van lean manufacturing en ‘quick response manufacturing’ geeft hier de nodige aanknopingspunten. Daarnaast is zuinig zijn met liquide middelen belangrijk. In plaats van projecten waar veel geld gaat zitten in consultancy ondersteuning, zou het management slimme aanpakken kunnen overwegen die veel minder aanslag op de cash van de onderneming doen.

Hoe dit alles aan te pakken? Daar zullen we volgende week op ingaan in een nieuwe blog.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?