Blog 1: een introductie in de bomen en het bos van het IT-landschap

Duizelt het jou bij digitale transformatie in productiebedrijven?
Een zesdelige blogserie over de bomen en het bos in het IT-landschap

Wil jij als ondernemer verder digitaliseren in je productiebedrijf of wil je het IT-landschap van je organisatie verbeteren? Maar zie jij door de bomen het bos niet meer? Binnen de ‘digitale fabriek’ wemelt het van de applicaties met afkortingen zoals ERP, CRM, CAD/CAM, MES en APS. Mobina helpt je in een serie van zes blogs overzicht te krijgen. Voor een goed werkend IT-landschap is het namelijk belangrijk verschillende typen applicaties te onderscheiden en te begrijpen hoe deze met elkaar kunnen samenwerken. In deze inleidende blog wordt een viertal typen applicaties onderscheiden. In de vervolgblogs worden deze types allemaal verder uitgediept en duiken we in de integraties tussen deze typen.

Het wemelt van de applicaties in de IT-wereld en met de voortgaande digitalisering breidt het aantal applicaties zich steeds verder uit. Hoe hou je als ondernemer het overzicht? Elk type applicatie in het IT-landschap lost een bepaald type problemen op, en gebruikt daarvoor de passende technologie. Daardoor lijken applicaties van hetzelfde type op elkaar. Soms overlappen zij ook. Applicaties binnen eenzelfde type zijn makkelijker te integreren dan applicaties van verschillend type. In volgende blogs komen verschillende applicaties en de integratieproblematiek uitgebreid aan de orde.  

IT-landschap

Digitalisering 

Menigeen duizelt het bij de vele drie-letterige applicatiegebieden waarmee je te maken krijgt in smart manufacturing, het toepassen van digitale technieken in productiebedrijven. Denk maar aan ERP, CRM, CAD/CAM, MES, APS, WMS, WFM etc. Leveranciers leveren applicaties met ‘fancy’ namen, die gepositioneerd worden in één of meer van deze applicatiegebieden. Bovendien moeten vele van deze applicaties ook met elkaar gaan samenwerken in een IT- landschap, de zogenaamde integratieproblematiek. Hieronder introduceren we een viertal typen applicaties, die je het meest aantreft in productiebedrijven, met voorbeelden.  

In memoriam

Hans was hoogleraar Informatiekunde en is helaas op 6 juli 2022 op 71-jarige leeftijd overleden. We missen in hem een gewaardeerd collega, maar vooral een goede vriend. We zijn dankbaar dat we zijn kennis en inzichten nog altijd mogen delen.

Transactionele systemen 

Het eerste type applicatie dat we hier noemen zijn transactie-verwerkende systemen, ofwel kortweg transactionele systemen. Voorbeelden zijn de boekhouding, de magazijnadministratie of de registratie van het onderhanden werk in een fabriek. Zulke systemen houden de status bij van ‘relevante objecten’ in een organisatie, zoals facturen en betalingen, goederen of productieorders. Gegevens over de objecten staan in tabellen. Alle wijzigingen in de status van deze objecten worden bijgehouden. Die wijzigingen, de transacties, vinden op één moment plaats. Transactionele systemen komt men in het dagelijks leven voortdurend tegen. Een bekend voorbeeld zijn de ERP-systemen.  

Documentaire systemen

Het tweede type applicatie dat we hier ten tonele voeren, zijn documentaire systemen. Voorbeelden zijn CAD-systemen, CAE-systemen, PDM-systemen of systemen voor het beheer van juridische teksten. In deze systemen worden ook objecten geregistreerd, maar die objecten zijn tekeningen, berekeningen, software, audiovisuele bestanden of bestanden met grotere teksten, zoals contracten of leveringsvoorwaarden.   

Expertises Supply Chain Management

Systemen voor real-time control 

Voor de besturing van machines en processen wordt al lange tijd gebruik gemaakt van meet- en regelsystemen. Oorspronkelijk werden deze systemen uitgevoerd in hardware, maar tegenwoordig wordt vrijwel alle meet- en regeltechniek in software uitgevoerd. Deze systemen zijn real-time, d.w.z. tijdskritisch. Real-time systemen kennen eigenlijk geen registratie van objecten. Grootheden zoals temperatuur, druk, stand van een klep etc. voortdurend gemeten (bemonsterd), maar deze grootheden zijn eigenlijk geen echte objecten, zoals facturen of tekeningen. De gemeten waarden worden vastgelegd in logs en worden primair gebruikt voor de besturing van machines en processen.  

Advanced planning systems 

Een vierde type applicaties dat men vaak aantreft in productie en logistiek wordt gevormd door advanced planning systems. Zulke systemen proberen optimale plannen te maken voor goederenstromen en voor het gebruik van resources, zoals machines en medewerkers. Deze systemen werken vaak in interactie met de plannersVrijwel altijd ontlenen deze systemenhun kennis over de actuele stand van zaken aan transactionele systemen en soms ook aan real-time systemen. Advanced planning systems vormt de laatste van vier typen applicaties die in deze serie blogs over het IT-landschap worden behandeld.  

Wordt vervolgd 

Er zijn nog meer typen applicaties, bijvoorbeeld data warehousing applicaties en workflowmanagementapplicaties.

Data warehousing applicaties lijken qua architectuur veel op advanced planning systems, maar verschillen qua technologie. Deze applicatietypen laten we in deze blogserie echter buiten beschouwing. 

In de afbeelding hieronder zijn een aantal systemen in de vier typen geplaatst. We nemen je in volgende blogs graag verder mee in de complexe wereld van digitalisering en het bijbehorende IT-landschap. De integratieproblematiek is veel makkelijker te begrijpen als je je realiseert welke typen applicaties daarbij betrokken zijn

De bomen en het bos in het IT-landschap

Contact

Mocht je nu al vragen hebben? Of heb je zelf ervaring met dit thema? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Stuur een email naar Mobina via insights@mobina-services.nl 

Mobina 
Mastering complexity   

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?