Investeringen in robotica in Nederland beperkt

Geschreven door René Hol

Als professional die veel bij maakbedrijven komt, wordt je aandacht direct gevestigd op een kop uit het FD van afgelopen zaterdag 9 november: Robotverkopen wereldwijd op record, maar in Nederland zitten bedrijven liever op hun cash. Lees ik dit nu goed? Vervolgens probeer je het te spiegelen aan je eigen dagelijkse ervaringen. Dan realiseer je je dat het gestelde eigenlijk wel overeenkomt met je eigen ervaringen.

Is het per sé slecht nieuws dat onze bedrijven in verhouding tot het buitenland minder in robotica investeren? Ja en nee. Ja, omdat robotica een wezenlijke bijdrage levert aan het vormen van nieuwe business modellen. Zeker bij maakbedrijven gaat het hier om het realiseren van een competitieve mix van flexibiliteit en efficiency. Dit geldt voor zowel bedrijven met een eigen product als professionele toeleveranciers (zie ook hier onze post over het ABN rapport), en bij onderdelenfabricage en assemblage. Maar ook het schreeuwende tekort aan gekwalificeerde vakmensen leidt tot robotisering. Daarnaast kunnen ook duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd met betrekking tot het milieu en de mens/medewerker.

Maar het kan ook goed zijn dat de NL-ondernemers enigszins voorzichtig zijn. Er zijn veel bedrijven waar wel is geïnvesteerd in dergelijke technologie, maar waar de robot werkeloos staat toe te kijken. De introductie van flexibele fabricagesystemen als robots is een complexe transitie met een grote verantwoordelijkheid bij het topmanagement. Daar begint het al: het topmanagement. Het vraagstuk kan niet worden ‘uitbesteed’ aan een productieleider. Robots moeten een onderdeel vormen van een visie op markt, product en supply chain. Vervolgens moeten samenhangend met de introductie van de robots een transitie in gang worden gezet van de bedrijfsprocessen en de IT-systemen; als voorbeeld de wijze van levertijdafgifte en orderacceptatie. Deze omvangrijke verandering vereist een krachtige aanpak met een directe betrokkenheid van het lijnmanagement in de bestaande organisatie. Geen sinecure, en daarom ook verstandig om als leider van het bedrijf hier niet overhaast toe te beslissen. Maar laat uitstel geen afstel worden; het brengt aantoonbare toegevoegde waarde voor klanten en de interne stakeholders.

Lees hier het originele artikel in het FD.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?