Is a PDM/PLM system worth for me as a subcontractor?

Geschreven door René Hol en Valerija Olsevsksa

Vooraanstaande toeleveranciers in Europa zijn overgestapt van traditionele contract productie naar een bedrijfsmodel waar men een strategische partner voor belangrijke klanten is – OEM-ers of Tier 1/2 suppliers. Een dergelijke nieuwe bedrijfsstrategie heeft een grote impact op de relatie met de klant en op de bedrijfsprocessen en IT-systemen. De strategische klanten worden beheerd als een programma. Nieuwe activiteiten, zoals co-engineering, supply chain management en productversiebeheer zijn de kern geworden.

Tijdens de evolutie van een contractfabrikant naar een strategische toeleverancierspartner zal het vraagstuk zich op een dag voordoen: hebben we een PDM/PLM-softwaresysteem nodig om onze productgegevens (d.w.z. de productgegevens van de klant) te beheren. In het begin bij de eerste strategische klanten, besluit de toeleverancier vaak toegang te vragen tot de PDM/CAD-omgeving van de klant. Het resultaat is dat de ingenieurs en productie-ingenieurs mogelijk in verschillende systemen moeten werken. Naast het PDM-systeem van de klant gebruikt het bedrijf zijn eigen ERP-systeem om voorraden en supply chains van klantonafhankelijke artikelen te beheren. Dit zijn items zoals grondstoffen en grijpartikelen.

Waarom een eigen PDM/PLM-systeem overwegen? Wat is de business case daarvoor? Er zijn verschillende redenen.

  1. Vloeiende processen en minimaliseren van uitval. Eén reden is om de versnippering van allerlei processen en gebruikte systemen te stoppen. De efficiëntieverliezen zijn vaak hoog. Het hebben van uw eigen PDM en het standaardiseren van de interface met uw klanten leidt tot geharmoniseerde en efficiënte processen in het bedrijf.
  2. Gebruik maken van core-technologie en gestandaardiseerde productcomponenten. Tijdens de ontwikkeling naar een strategische toeleverancier worden bedrijven zich bewust van hun technologievoorsprong. Door deze kennis te standaardiseren en in uw eigen systemen op te slaan en daar bovenop producttoepassingen te bouwen, kan het bedrijf groeien. Het verhoogt verkoopkansen, prijsniveaus, kostenreductie en intimitiet met klanten. Tegelijkertijd helpt de ‘technologie in uw eigen systeem’ uw IP beter te verdedigen.
  3. Reageer snel op productwijzigingen. Beheer en controle van productwijzigingen is een zwaar proces dat tot hoofdpijn leidt in veel bedrijven en veel handwerk, by-pass/parallelle systemen (Excel), enz. Met een eigen PDM-systeem kunnen de procedures voor veranderingsbeheer worden gestandaardiseerd, wat een enorme efficiencysprong betekent.
  4. Synergie met ERP. De vierde reden kan de praktische noodzaak zijn om gaten in het ERP-systeem op te vullen. Veel bedrijven worden geconfronteerd met de limieten van ERP op het gebied van productstamgegevens (product master data mananagement), inclusief stuklijst, routing en serienummer-/batchcontrole. Een groeiend aantal bedrijven gebruikt een PDM-systeem om het beheer van productstamgegevens te professionaliseren. Efficiencywinsten, evenals een vermindering van faalkosten zijn het resultaat.

Inzicht in de waardevermeerdering vanuit een PDM/PLM-investeringspropositie opent de deur om na te denken over: ‘welk systeem is het beste voor mij’. Er zijn veel manieren om PDM-pakketten te selecteren, maar deze methoden vallen buiten het bereik van deze blog. Een belangrijke vereiste bij de pakketselectie is de interface/integratie met het PDM van de klant. Hier zien we belangrijke ontwikkelingen op het gebied van normen; vaak sectorspecifiek – zoals Automative, of Ruimtevaart & Defensie – maar meer en meer ook algemene open standaarden zoals OSLC.

Ons laatste advies heeft betrekking op de introductie van een PDM/PLM-systeem als een logisch vervolg in de strategische beweging van het bedrijf in de richting van samenwerking met de klant. Dit betekent dat het PDM-systeem een kernbedrijfstoepassing is. Het raakt niet alleen engineering. Veel processen worden beïnvloed door PDM, zoals verkoop, supply chain management, garantie en after sales service. U kunt dus de selectie van PDM-pakketten niet op het bureau van de engineer laten vallen. Het CxO level moet worden betrokken bij en moet hun agenda vrij maken voor vergaderingen/demo’s met kandidaat softwareleveranciers.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?