Low-code applicaties: het alternatief voor maatwerk

In de afgelopen decennia werd er voor veel bedrijven in het IT-landschap maatwerk ontwikkeld in bestaande applicaties, zoals ERP en CRM, om het systeem te laten aansluiten op de manier van werken van een bedrijf. Dit zorgde voor een hogere acceptatiegraad, maar ook voor een aantal flinke nadelen: hoge kosten, afhankelijk zijn van enkele programmeurs die het kunnen ontwikkelen, voor elke aanpassing een factuur en als een systeem een update krijgt, dan moet jouw maatwerk ook weer worden aangepast. Bovendien geven veel leveranciers je ook geen keuze meer tussen maatwerk of standaard. Door de komst van cloud krijg je standaardsoftware, zoals Office 365, waar geen aanpassing meer mogelijk is 

Hoe zorg je er dat jouw mensen hun werk optimaal kunnen blijven uitvoeren en dat je niet verdwaald in losse spreadsheets? De oplossing: een gezonde mix van standaard business applicaties en low-code applicaties. Het flexibele, schaalbare en kosteneffectieve alternatief voor maatwerk 

Low-code applicaties

Wat zijn low-code applicaties?

Wikipedia geeft de volgende definitie voor low-code: “Low-code is een vorm van softwareontwikkeling die is gericht op het visueel ontwerpen van applicaties. Bij low-code maakt men gebruik van een grafische gebruikersomgeving (GUI) en het instellen van configuraties, in plaats van het schrijven van traditionele computercode”. Het zijn nog steeds applicaties die worden ontwikkeld. Maar in plaats van dat deze moeten worden ontwikkeld door een (schaars beschikbare) programmeur, kan een grote groep van mensen deze ontwikkelen via een gebruikersvriendelijke interface.  

Naast low-code applicaties heb je ook nog zogeheten no-code applicaties. Waar bij low-code soms nog een beetje code komt kijken, met name om de data-koppelingen te maken, is voor no-code helemaal geen code nodig. Op dit moment, najaar 2023, zijn de de mogelijkheden van no-code nog zo beperkt dat in de praktijk vrijwel alleen low-code applicaties worden toegepast.  

De voordelen van low-code applicaties

Een uitgebreid overzicht van voordelen genoemd door Forbes vind je hier. Samengevat zijn de belangrijkste voordelen van low-code applicaties: 

    1. Innovatiekracht en lagere kosten door snelle manier van ontwikkelen. I.p.v. de schaarse programmeur die alles zelf moet schrijven, kan je binnen enkele minuten al een simpele applicatie neerzetten. Dit biedt ook de mogelijkheid voor het snel ontwikkelen van prototypes of proof-of-concepts. 
    2. Meer mensen kunnen eraan werken. Ook mensen met een technische affiniteit of die veel verstand heben van een proces kunnen goed low-code applicaties ontwikkelen. 
    3. Flexibiliteit & onderhoudbaarheid. Je kunt de applicaties eenvoudig aanpassen of verbeteren. Hierdoor kun je snel reageren op veranderingen in de markt, jouw proces of aanpalende systemen.  

Een gezonde mix tussen business en low-code applicaties

Door de snelle, flexibele manier van ontwikkelen bieden low-code applicaties de mogelijkheid om optimaal processen te ondersteunen en gaten in het IT-landschap op te vullen. Dit betekent echter nog niet dat ze hele IT-systemen kunnen vervangen. Bestaande business applicaties zoals ERP hebben goed doordachte data-modellen waar complexe verbanden in. Jouw hele bedrijfsvoering rust hier op. 

Wij adviseren het gebruik van bestaande business applicaties om jouw data in op te slaan en de primaire processen te ondersteunen. Ontwikkel vervolgens een set van low-code applicaties bovenop deze bestaande systemen voor een flexibele schil. Hierdoor zorg je ervoor dat jouw mensen effectiever kunnen werken, je makkelijk met externen kunt communiceren en legacy-systemen worden geïntegreerd in het geheel. 

In onze volgende blog delen we een voorbeeld IT-landschap van een maakbedrijf met de overwegingen om bepaalde zaken in business applicaties te laten en bepaalde zaken met low-code te ontwikkelen. In de blog daarna lichten we compententies toe die nodig zijn voor het ontwikkelen van low-code applicaties en het belang van een goede platformkeuze.  

 

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?