Overal in de industrie is digitalisering – hoe houdt men overzicht?

Geschreven door Hans Wortmann

Veel industriële bedrijven zien aankomen dat zij investeringen in nieuwe digitale technologie moeten doen. Welke gevolgen hebben die investeringen voor het werk dat moet worden uitgevoerd?  Waar ontstaat verbetering van productiviteit en snelheid in het werk? Het gaat daarbij niet alleen om uitvoerende arbeid rondom de goederenstroom maar ook om kantoorwerk. Elke afzonderlijke investering wordt onderbouwd met de belofte van zulke verbeteringen, maar hoe houdt men overzicht over allerlei applicaties die gestaag meer met elkaar verbonden worden? Wat is nu precies het verschil tussen CAD/CAE, ERP, PDM, APS en analytische applicaties, om maar enkele voorbeelden te noemen?

Om dat beeld scherper te krijgen, is het handig om voor ogen te houden wat die systemen nu eigenlijk in essentie doen (hun functionaliteit), en wat voor werk dan door deze systemen beter gaat functioneren. Het is de moeite waard, het werk in industriële ondernemingen te classificeren vanuit het oogpunt van de benodigde functionaliteit. Hieronder geven we een kort overzicht.

De klassieke functionaliteit, zoals geleverd door ERP-systemen, kan men transactionele functionaliteit noemen. Het gaat hierbij om werk dat gepaard gaat met kortdurende administratieve handelingen, zoals het accepteren van orders, het versturen van goederen, het leveren van diensten of het versturen van facturen. Vaak is een barcode scan voldoende om zo’n transactie laten plaatsvinden. Transactionele systemen moeten bij voorkeur onderling geïntegreerd zijn, omdat men dan eenvoudige en snelle processen kan inrichten die allemaal gebruik maken van dezelfde consistente en up-to-date gegevens. Dit alles vormt de belofte van ERP-systemen.

Een heel ander type functionaliteit is document management functionaliteit. Hierbij zijn medewerkers niet bezig met heel veel kortdurende transacties, maar juist vele uren bezig met het creëren van één document. Het bekende voorbeeld is productontwikkeling, waar men CAD- of CAE-applicaties gebruikt; maar hetzelfde soort werk komt ook voor bij werkvoorbereiding, bij het uitbrengen van offertes voor complexe installaties, bij het beheer van contracten, etc. In de engineering wereld wordt het beheer van status en versies van documenten uiteindelijk vaak geregeld door Product Data Management (PDM) of Engineering Data Management Systemen (EDM). In de kantoorwereld is MicroSoft Sharepoint een voorbeeld.

Weer ander soort werk wordt uitgevoerd door professionals die data omzetten in rijkere informatie met analytische applicaties (“big data”), in bijvoorbeeld marketing, kwaliteitszorg of service. Hierbij gaat het niet om transacties of om het produceren van documenten maar om het verkrijgen van inzicht en het voorbereiden van beslissingen. Dat lijkt veel op het werk van logistieke planners, alleen worden door planners heel andere soorten algoritmes gebruikt, die worden geleverd door Advanced Planning Systems, maar die in eenvoudige vorm ook vaak aantreft in spreadsheets.  Het werk van planners m.b.t. fysieke goederen gaat vaak over het stellen van prioriteiten; datzelfde gebeurt in de kantooromgeving door het managen van bedrijfsprocessen, waarvoor het handig is functionaliteit te gebruiken van WorkFlow Management Systemen (ook wel Case Management Systemen genaamd). Analytische applicaties worden ook vaak geschaard onder de term decision support systems.

Door deze vijf soorten applicaties te onderscheiden, kun je beter inschatten wat de belangrijkste factoren zijn en wat je investering kan opleveren. Het ondersteunen van transacties, documentbeheer en analytics heeft elk zijn eigen behoeftes; dat geldt ook voor het managen van werk aan fysieke goederen en van kantoorwerk. Daarnaast onderscheiden applicaties van verschillende typen zich door verschillende kenmerken, zo zijn voor transacties de datastructuren heel erg van belang, terwijl bij analytics het meer om de ondersteunde type algoritmen gaat.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?